תנאים והגבלות

מטרת המערכת

המערכת "iforms.co.il" (להלן: "המערכת" ) היא פלטפורמה דיגיטלית לטפסים מקוונים עם חתימה דיגיטלית.

בעל המערכת רשאי להוסיף שירותים ו/או מוצרים בגישה חופשית או בתשלום לפי שיקול דעתו.

 

הגדרות

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים במערכת.

המערכת – אתר ומערכת טפסים שכתובת הדומיין שלו היא - iforms.co.il , לרבות כל תת-הדומיינים שלו.

התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.

 

כללי

תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, תקנון מכירות, הוראות בנושא שמירה על קניין רוחני. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש. אם אינך מסכים לאחת ו/או יותר מהוראות התקנון, עליך להימנע מכל שימוש במערכת.

המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הכניסה והגלישה במערכת, לכל הוראות התקנון.

המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה במערכת נעשית בהסכמת האחראי עליו כנדרש בדין.

התקנון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

מובהר ומודגש כי תקנון זה על מלוא הוראותיו, יחייב כל אדם אשר משתמש במערכת, ו/או רוכש דרכה שירותים או מוצרים ו/או משתמש אשר רכש מוצר ו/או שירות עבור צד ג'.

תנאי התקנון חלים ומחייבים על אדם אשר עושה שימוש במערכת, צופה בה, ו/או מבצע בה כל פעולה אחרת, בכל מכשיר ובכל מדיה שהיא, וללא הגבלת מקום גיאוגרפי.

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים המתייחסות למערכת, יגברו תנאי התקנון.

 

פרטיות

בעל המערכת מכבד את פרטיות המשתמשים ופועל לפי כל דין. לקריאת מדיניות הפרטיות המלאה יש להיכנס לקישור "מדינות פרטיות" בעמוד הבית של המערכת. (מדיניות פרטיות במסמך נפרד)

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, בעל המערכת מקבל בהסכמת הגולשים פרטי יצירת קשר – שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון - ממשתמשים אשר מסרו בהסכמה את פרטיהם, וזאת על מנת לצרפם לרשימת תפוצה, יצירת קשר טלפוני, לשלוח סקירות ומידע אודות אירועים, או לשלוח מידע שיווקי או פרסומי אשר עשוי לעניין את משתמשים אלו. אם אינכם מעוניינים  להיכלל ברשימה, או אם פרטי הקשר שלכם נכנסו בשוגג לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת הסרה (הודעת סירוב) לכתובת דוא"ל [email protected] או ללחוץ על הקישור "הסר" בתחתית המייל/ניוזלטר שנשלח.

לצורך רישום למערכת והשלמת רכישה, בעל המערכת רשאי לבקש מהמשתמשים למסור פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיוב'.

מובהר בזאת כי על המשתמש לא חלה חובה שבדין למסור את המידע, והמסירה נעשית בהסכמתו ומרצונו החופשי.

 

 

קניין רוחני

 • בעל המערכת מתייחס בחומרה ובכובד ראש להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות.  בעל המערכת אוכף בקפידה את זכויותיו בכל האמצעים החוקיים אשר עומדים לרשותם.
 • הקניין הרוחני במערכת – לרבות אך לא רק - סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים ו/או עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, שם הדומיין, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים, מידע עסקי ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל המערכת, או לצד ג' אשר הרשה את שימושם או הצגתם במערכת וזאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה, אנא פנה אלינו בכתובת דוא"ל [email protected] ובעל המערכת יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.
 • אין למשתמש במערכת אישור או רשות לעשות שימוש מסחרי בקניין הרוחני במערכת, ו/או כל שימוש שעומד בניגוד להוראות התקנון,  אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל המערכת.
 • אין לעשות שימוש בשם המערכת ו/או בשם הדומיין, או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין ו/או הטעיה, או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעלי המערכת ו/או לצד ג'.
 • ייתכן ובמערכת יהיו קישורים (hyperlinks) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן 'אתרים חיצוניים') שאינם בבעלות בעל המערכת ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג' ואין לבעל המערכת כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים במערכת כדי להרשות, או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעלי המערכת בהקדם בכתובת [email protected] והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.
 • בנוסף, במערכת עשויות להופיע פרסומות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל המערכת. אין לבעל המערכת כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעלי המערכת בכתובת [email protected] בבקשה להסרת הפרסומת.

 

זמינות המערכת

בעל המערכת עושה כמיטב יכולתו כדי שהמערכת תפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעל המערכת כי המערכת תפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה במערכת אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר/מערכת ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של המערכת, פריצה או גורמים אחרים. בעל המערכת ישתדל להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינו מחויב לכך. בעל המערכת שומר את הזכות להפסיק או לשנות את פעילות המערכת וזאת ללא הודעה מוקדמת. המשתמש פוטר בזאת את בעל המערכת מכל נזק – ממוני ו/או אחר- אשר עלול להיגרם כתוצאה מאי-זמינות של שירותי המערכת.

 

הוראות שחרור מאחריות

 • המערכת מאוחסנת בשרת אשר מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעל המערכת אינו אחראי לנזק אשר יגרם כתוצאה מפריצה חיצונית למערכת – בין היתר – הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה למערכת, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה במערכת ובתכניה.
 • מובהר כי באחריותו הבלעדית של המשתמש להגן ולאבטח את מכשירי הקצה שברשותו ו/או רשתות התקשורת, ו/או שרתיו ו/או כל חומרה או תוכנה, מפני אירועי אבטחת מידע וזאת כמקובל וכנהוג.
 • בעל המערכת אינו אחראי לתוכן מודעות חיצוניות (תמונות/קישורים)  אשר עשויות להופיע /להיטמע במערכת או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים  אליהם הקישורים מובילים. בעל המערכת ו/או מי מטעמו אינו מפקח או בודק את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.
 • אם נתקלת במודעה/קישור פוגעני ו/או תמונה פוגענית  ו/או כזה אשר מפנה למערכת בעל תוכן פוגעני אנא הודע/י לבעל המערכת בכתובת דואר אלקטרוני [email protected] ונפעל להסדיר את העניין בהקדם האפשרי.
 • בעל המערכת מפרסם במערכת מעת לעת פרסומים, תכנים ומשתף ידע מקצועי וכיוב' (להלן "פרסומים"). האמור בפרסומים הינו על דעת בעל המערכת בלבד ולמטרות סקירה, העשרה ושיווק בלבד. אין לראות באמור בפרסומים יעוץ מקצועי, ו/או המלצה, ו/או הנחיה והם אינם מהווים תחליף לאלו ואין להסתמך עליהם ככאלו. בנוסף, ייתכן ויהיו  במערכת שגיאות ו/או אי-דיוקים כתוצאה מתום לב, ו/או מצב שבו תוכן בפרסום לא יהיה עדכני. בעל המערכת לא ישא באחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש בשל הסתמכות על האמור בפרסום ולא יחוב כלפי המשתמש בגין הסתמכות כזו.
 • ככל שמשתמש במערכת מסתמך על האמור בה, הוא עושה זאת מבחירתו ועל אחריותו הבלעדית ולאחר שנאמר לו כי עליו להתייעץ עם אנשי מקצוע ויועצים רלוונטיים לתחום. משתמש אשר הסתמך על תכני המערכת, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעל המערכת. והחברה  תהיה פטורה מכל פיצוי ו/או חיוב ו/או שיפוי ביחס לנזקים שנגרמו למשתמש.
 • היה וסמכויות שיפוט כלשהן אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.
 • בעל המערכת אינו אחראי, והמשתמש פוטר את בעל המערכת מכל נזק – ממוני ו/או אחר, שעשויים להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה משימוש בשירותי המערכת.
 • נגישות הטפסים במערכת – משתמש במערכת רשאי לבחור בין תבנית 'רגילה' של טופס, לבין תבנית "טופס נגיש" המותאם למשתמשים עם מוגבלות. בעת בחירת תבנית נגישה, המשתמש יקבל תבנית טופס שבה ניתן לבצע התאמות נגישות בהתאם ליכולות הטכנולוגיות של המערכת ולמבנה הטופס.
  באחריות הבלעדית של המשתמש לבצע את כל הפעולות הנדרשות בכל הרכיבים שבטופס לצורך השלמת הנגישות והתאמת הטופס לדרישות התקן הישראלי 5568.
  ככל שהמשתמש בוחר בשימוש בתבנית שאינה נגישה – המשתמש נושא באחריות המשפטית הייחודית והבלעדית לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה אליו בגין הפרת דיני הנגישות, ולא תהיה לו כל טענה כלפי בעל המערכת ו/או דרישה לפיצוי ו/או לשיפוי.
 • שימוש בטפסי 101 – מערכת iForms מאפשרת שימוש בטפסי 101.
  המשתמש מצהיר כי הוא נושא באחריות הבלעדית והייחודית לשימוש בטפסי 101 שהופקו באמצעות המערכת.
  בעל המערכת אינו אחראי בכל דרך שהיא, ולא ישא באחריות משפטית ו/או אחרת לכל נזק בגין תביעה ו/או דרישה ו/או טענה אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בטפסי 101 מצד המשתמש.
  באחריות המשתמש להתייעץ עם עורך דין ו/או רואה חשבון ו/או כל גורם מקצועי אחר, על מנת לוודא כי הוא עומד בדרישות החוקיות המוטלות עליו בעת השימוש בטפסי 101 שהופקו באמצעות המערכת.

 

שימוש בשירותי הטפסים של המערכת

בסעיף זה "תוכן"- כל "יצירה", כהגדרתה בחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007 ו/או תוכן טקסט , גרפי ו/או אחר.

 • במסגרת השימוש בשירותי הטפסים של המערכת, רשאים המשתמשים להעלות למערכת תכנים ו/או יצירות (כגון טקסטים, דימויים גרפיים, לוגואים וכיוב'). משתמש במערכת מעניק בזאת לבעל המערכת רישיון בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן ו/או אינו מוגבל במקום גיאוגרפי,  לבצע את הפעולות הדרושות לצורך אספקת שירותי הטפסים של המערכת (לרבות – העתקת היצירות, העמדתן לרשות הציבור, גיבוי שלהן).
 • במסגרת השימוש בטפסים, מתחייבים בזאת המשתמשים כי הם בעלי הזכויות בתוכן, ו/או שיש להם אישור כדין להעלות את התוכן למערכת.
 • משתמשים מתחייבים לעשות במערכת שימוש חוקי בלבד, וכמו כן מתחייבים בזאת שלא להעלות למערכת תוכן, ו/או לעשות כל שימוש בשירותי המערכת אשר מפר כל זכות יוצרים של צד ג', ו/או תוכן אשר גורם לכל הפרת זכות קניין רוחני ו/או תוכן שגורם לכל עוולה או עבירה אחרת, לרבות – גרימת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הסתה, קריאה לגזענות.
 • בעל המערכת אינו אחראי לאופי ו/או תוכן התכנים אשר מועלים על ידי המשתמשים, וכן אינו אחראי לבחינה ו/או לבקרה שלהם.
 • המשתמשים מתחייבים בזאת שלא להעלות למערכת תוכן משפיל, ו/או פוגעני ו/או אלים ו/או בעל תוכן מיני שאינו הולם.
 • בעל המערכת רשאי שלא לאשר העלאת תכנים ו/או רשאי להסיר תכנים מהמערכת ו/או לערוך אותם, ו/או רשאי לחסום משתמש מלעשות שימוש בשירותי המערכת, לפי שיקול דעתו, אם מצא שהם מפרים את אחד ו/או יותר מהוראות כללי תקנון זה, וזאת מבלי לתת למשתמש כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או לשיפוי בגין אי-אישור ו/או הסרת תכנים מהמערכת.
 • משתמש אשר העלה תכנים אשר מפרים את תנאי תקנון זה, יפצה וישפה את בעל המערכת בגין כל נזק אשר יגרם לו בשל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בזיקה לתכנים אלו, לרבות הוצאות משפטיות אשר כרוכות בטיפול בעניין, וזאת תוך 14 ימים מהיום שבו קיבל את הדרישה לפיצוי ו/או לשיפוי.

 

איסור פגיעה במערכת

 • אין לבצע כל פעולה באופן ישיר או על ידי צד ג', אשר עשויה לפגוע במערכת, בזמינות הגלישה שבו, או בתוכן המוצג בו, או לשבש את פעולתו. אין לעשות שימוש בקוד תוכנה או כל פעולה אלקטרונית/דיגיטלית  ו/או אוטומטית אחרת לרבות - וירוס ו/או 'תולעת' ו/או 'בוט' למטרת פגיעה כאמור במערכת.
 • אין לבצע כל פעולה אשר עשויה לשבש ו/או להכביד את פעולתם התקינה של מחשבי ושרתי בעל המערכת.
 • אין לבצע כל פעולה אשר עשויה למחוק ו/או לשבש ו/או לגרום לשינוי במידע של בעל המערכת.
 • אין לחדור לחומרי מחשב ו/או מידע אשר שייכים לבעל המערכת.
 • אין לעשות שימוש בשירותי המערכת למטרות שאינן חוקיות.
 • למשתמש ו/או לצד ג' אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש במערכת ו/או בתכניו למטרה מסחרית ו/או למטרת לימוד מכונה ו/או לכל מטרה אחרת, מבלי שקיבל לכך אישור מבעל המערכת. בסעיף זה 'תכני המערכת' – תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה.
 • בעל המערכת רשאי על פי שיקול דעתו, לחסום ו/או להגביל גישה, כל משתמש במערכת אשר הפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה. למשתמש שנחסם ו/או שגישתו הוגבלה לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או שיפוי מצד בעל המערכת.

 

אחריות המשתמש

 • המשתמש/ת והוא בלבד אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון.
 • מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש ישפה את בעל המערכת בגין כל נזק, כלכלי או אחר, ו/או תביעה או דרישה של צד ג' כלשהו שיגרמו כתוצאה מכל אחד מאלה: (1) הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון (2) שימוש במערכת ו/או בתכנים שלא בהתאם לתקנון זה; (3) הפרה מצד המשתמש של כל זכות של צד שלישי, לרבות (אך לא רק), זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (4) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו במערכת או בתכנים. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש ישא גם בהוצאות משפטיות, עלויות שכר טרחת עו"ד, ו/או בעלי מקצוע אחרים, ו/או הוצאות אחרות שיהיו בזיקה לנזק שנגרם, כתוצאה מכל הסיבות שנמנו לעיל.

 

עדכונים ושינויים

 • בעל המערכת שומר את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון המערכת.
 • על בעל המערכת לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש.
 •  תוקפם של השינויים יחול מרגע שינויים/עדכונם, והנוסח החדש יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.

 

סמכות שיפוט 

הדין החל על כל סכסוך או מחלוקת בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט אשר לו הסמכות העניינית בתל אביב.
 

תקנון זה מהווה יצירה מוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות.

 

תקנון רכישת מוצרים ושירותים מהמערכת

 • רכישת מוצרים או שירותים דרך המערכת כפופה לאמור בסעיפי התקנון.
 • בעת ההרשמה ו/או הרכישה, המשתמש מתחייב למסור פרטים מזהים מדויקים ועדכניים.
 • בעל המערכת רשאי לעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. המחירים המעודכנים יופיעו במערכת.
 • הרוכש מצהיר כי הוא רוכש את שירותי המערכת לצורך אישי ולא מסחרי (בסעיף זה משמעות המונח "שימוש מסחרי" היא שיווק ו/או מכירה ו/או הפצה חוזרת של שירותי המערכת). מכירה חוזרת של השירותים ו/או שיווקם אסורה. כמו כן אסור כל שימוש מסחרי ו/או שיווקי אחר במוצרים, וזאת אלא אם התקבל לכך אישור מבעלי המערכת.
 • המחירים במערכת אינם כוללים מע"מ.
 • חשבון של משתמש, אשר לא ישלם את התמורה במועד, ייחסם על ידי בעל המערכת, והמשתמש לא יוכל לעשות שימוש במערכת עד לאחר הסדרת התשלום.

 

תהליך הרכישה

ניתן לבצע במערכת עסקאות באופן הבא:

 • תשלום בכרטיס אשראי (מנוי חודשי)- באמצעות תשלום חודשי בכרטיס אשראי. המנוי מתחדש באופן אוטומטי מדי חודש, כל עוד לא התקבלה הודעת ביטול מהמשתמש.
 • תשלום בהעברה בנקאית – תתבצע גביה לתקופה של 3 חודשים / 6 חודשים / 12 חודשים.
 • עסקה שבוצעה באשראי, כפופה לאישור חברות האשראי. בעל המערכת רשאי לשנות, להוסיף או לגרוע דרכי ו/או אמצעי תשלום וזאת מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.
 • הרוכש מצהיר כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.
 • אופן הרכישה:
  הרוכש יסמן ויבחר את מנוי הטפסים שברצונו לרכוש. הרוכש יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי. הרוכש יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון המערכת. אישור העסקה יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי, חברת הסליקה ו/או קבלת אסמכתא בדבר קבלת העברה בנקאית.
  מובהר בזאת כי פרטי האשראי של הרוכש אינם נשמרים אצל בעל המערכת. פרטי כרטיס האשראי יעובדו ו/או יישמרו על ידי חברת הסליקה בלבד.

 

החזרים וביטולים

 • ביטול עסקה יעשה על ידי שליחת הודעה, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010 וחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981. בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות התקנון לבין הדין, הוראות החוק ו/או התקנות יגברו בהתאם לעניין.
  את העסקה ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת מסמך המעיד על ביצוע העסקה (לפי המאוחר מביניהם).
  *על פי סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח וותיק או עולה חדש, רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת המסמך המעיד על ביצוע העסקה. אם הנך עונה לאחת הקטגוריות, אנא פנה לבעל האתר באחת מדרכי יצירת הקשר לביטול העסקה.
  בעל המערכת יבטל את חיובו של הרוכש בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  בעל המערכת רשאי לגבות את דמי הסליקה שחויב בהם בגין העסקה.
  בעל המערכת רשאי לגבות את התמורה היחסית בעבור השירות שניתן לרוכש עד למועד הביטול.
  במקרים בהם עברה תקופת ביטול העסקה.
 • יש לשלוח הודעת ביטול באחת מדרכי הקשר המפורטות מטה. ביטול עסקה שנעשתה בכרטיס אשראי יכנס לתוקף ביום קבלת הודעת הביטול, והמשתמש לא יחויב החל ממועד החיוב הבא שלאחר קבלת הודעת הביטול.
 • ביטול עסקה שנעשתה בהעברה בנקאית ייכנס לתוקף ביום קבלת הודעת הביטול. המשתמש יחויב באופן יחסי עד למועד הביטול, ויקבל את היתרה המגיעה לו בהעברה בנקאית.
 • ככל שנתקלת בבעיה ו/או בשאלה בנושא ביטולים ו/או החזרים אנא צור עמנו קשר באופן פרטי, ונעשה כמיטב יכולתנו לטפל בעניין.
 • הודעות בנושא החזרים וביטולים ניתן לשלוח גם בכתובת דואר אלקטרוני [email protected]

 

שירות לקוחות

בכל פניה, בירור תלונה או שאלה, לקוחות המערכת מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של המערכת באמצעות הקישור הבא - https://www.iforms.co.il/Contact?t=support

 

 

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

לאזור התוכן הראשי פרופיל חברה צרו קשר
פתיחת סרגל נגישות