חתימה דיגיטלית

בטפסי iForms ניתן לשלב שדה אחד או יותר של חתימה דיגיטלית.

 

החתימה הדיגיטלית בטפסי iForm הינה חתימה דיגיטלית מאובטחת על פי כל הנחיות משרד המשפטים כפי שנקבע ב- 

חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001

 

 

 

 

לאחר ביצוע החתימה נשלחת אסמכתא עם תיעוד פרטי המסמך אליכם וגם לממלא הטופס,

המוודאים כי הטופס לא השתנה לאחר שליחתו של החותם: 

 

 

 

 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות