שאלות ותשובות

הגדרות הטפסים

יצירת טופס חדש
עדכון של טופס קיים
שכפול טופס קיים
שינוי שם של טופס קיים
התאמת הטפסים לטלפון נייד (רספונסיבים)
חיבור של כמה טפסי PDF לטופס אחד
מילוי ערכים בשדות לפני ששולחים אותם למילוי וחתימה
הצגת ערכים מהטופס בהיסטוריית הטפסים ובמייל שנשלח הטופס עם הטופס החתום
איך לצפות או להוריד את קובץ ה PDF המקורי שהעליתם, בלי השדות למילוי
הגנה על טופס עם סיסמה

שדות הטפסים

הוספה ועריכת שדות בטופס
שינוי צבע שדות הטופס מתכלת ללבן
צרוף מסמכים כנספחים למילוי הטופס
יצירת שדה מסוג כפתור רדיו לסימון אחת מהאפשרויות
הגבלת מספר תווים בשדה
שדה של תמונה לשילוב בגוף הטופס
שילוב חותמת חברה בטופס מקוון
הגדרת שדה תאריך עם ערך ברירת מחדל של היום
יצירת שדה מסוג תפריט נפתח (דרופדאון)
רשימות עזר לשדות מסוג דרופדאון של אפשרויות
מיקום מדויק של שדות בטופס
שדה מספר סידורי רץ
שדות בנקים וסניפים מסונכרנים מול בנק ישראל
שדות עיר ורחובות מסונכרנים מול מאגר המידע של רשות האוכלוסין
הזנת ערכי ברירת מחדל קבועים בשדות הטופס
הוספת הסבר מעל שדה למילוי
הזנה פעם אחת של שדות שחוזרים על עצמם בטופס והעתקת אוטומטית לשדות הנוספים
שינוי גודל שדות הטופס
שכפול חתימה למקומות רבים בטופס

שליחה, שמירה וצפייה בטפסים

שליחת טופס למילוי וחתימה
העתקת לינק של טופס לצורך שליחה במייל/ווטסאפ/SMS או הצגה באתר האינטרנט
צפייה, הורדה ושליחה של כל הטפסים המלאים והחתומים
שמירת כל הטפסים המלאים והחתומים
ייצוא נתוני הטפסים לקובץ אקסל
שליחת מספר טפסים ביחד למילוי וחתימה
שינוי המייל שמקבל את כל הטפסים המלאים והחתומים
ביטול שליחת העתק לממלא הטופס

הודעות והפניות

הוספת הערה מעל הטופס
שינוי נוסח המייל שמקבל ממלא הטופס
עריכת דף תודה בסיום מילוי הטופס
העברה לכתובת URL שונה בסיום מילוי הטופס - Redirect
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות