שאלות ותשובות

הגדרות הטפסים

יצירת טופס חדש
עדכון של טופס קיים - החלפת טופס ה- PDF
התאמת הטפסים לטלפון נייד (רספונסיבים)
היסטוריית הטפסים - צפייה והורדה של כל הטפסים המלאים והחתומים
הוספה ועריכת שדות בטופס
הצגת ערכים מהטופס בהיסטוריית הטפסים ובמייל שנשלח
שינוי שם של טופס קיים
שכפול טופס קיים
חיבור של כמה טפסי PDF לטופס אחד
איך לצפות או להוריד את קובץ ה PDF המקורי שהעליתם
הגנה על טופס עם סיסמה
שחזור ובחירת סיסמה
יצירת טופס באנגלית
עדכון הטקסט המגיע במייל עם הבקשה למילוי וחתימה על טופס

שדות הטפסים

צרוף מסמכים כנספחים למילוי הטופס
הגדרת שדה חובה למילוי
הגדרת שדה תאריך עם ערך ברירת מחדל של היום
שכפול חתימה למקומות רבים בטופס
יצירת שדה מסוג כפתור רדיו לסימון אחת מהאפשרויות
שדה של תמונה לשילוב בגוף הטופס
שדה מספר סידורי רץ
יצירת שדה מסוג תפריט נפתח (דרופדאון של אפשרויות)
רשימות עזר לשדות מסוג דרופדאון של אפשרויות
שינוי צבע שדות הטופס מתכלת ללבן
שילוב חותמת חברה בטופס מקוון
שדות בנקים וסניפים מסונכרנים מול בנק ישראל
שדות עיר ורחובות מסונכרנים מול מאגר המידע של רשות האוכלוסין
הזנת ערכי ברירת מחדל קבועים בשדות הטופס
הוספת הסבר מעל שדה למילוי
הזנה פעם אחת של שדות שחוזרים על עצמם בטופס והעתקת אוטומטית לשדות הנוספים
הגבלת מספר תווים בשדה
שינוי גודל שדות הטופס
מיקום מדויק של שדות בטופס
ערכים בשדה טקסט בעברית בלבד
ערכים בשדה טקסט באנגלית בלבד
חיבור של שדות שם פרטי ושם משפחה לשדה שם מלא

שליחה, שמירה וצפייה בטפסים

העתקת לינק של טופס לצורך שליחה במייל/ווטסאפ/SMS או הצגה באתר האינטרנט
ייצוא נתוני הטפסים לקובץ אקסל
שינוי המייל שמקבל את כל הטפסים המלאים והחתומים
ביטול שליחת העתק לממלא הטופס

הודעות והפניות

הוספת הערה מעל הטופס
שינוי נוסח המייל שנשלח לממלא הטופס
עריכת דף תודה בסיום מילוי הטופס
העברה לכתובת URL שונה בסיום מילוי הטופס - Redirect
לאזור התוכן הראשי פרופיל חברה צרו קשר
פתיחת סרגל נגישות