שאלות ותשובות

הגדרות הטפסים

יצירת טופס חדש
עדכון של טופס קיים
התאמת הטפסים לטלפון נייד (רספונסיבים)
מילוי ערכים בשדות לפני ששולחים אותם למילוי וחתימה
הצגת ערכים מהטופס בהיסטוריית הטפסים ובמייל שנשלח הטופס עם הטופס החתום
חיבור של כמה טפסי PDF לטופס אחד
איך לצפות או להוריד את קובץ ה PDF המקורי שהעליתם, בלי השדות למילוי
שכפול טופס קיים
שינוי שם של טופס קיים

שדות הטפסים

הוספה ועריכת שדות בטופס
הגבלת מספר תווים בשדה
שינוי צבע שדות הטופס מתכלת ללבן
צרוף מסמכים כנספחים למילוי הטופס
יצירת שדה מסוג כפתור רדיו לסימון אחת מהאפשרויות
יצירת שדה מסוג תפריט נפתח (דרופדאון)
רשימות עזר לשדות מסוג דרופדאון של אפשרויות
מיקום מדויק של שדות בטופס
שילוב חותמת חברה בטופס מקוון
הגדרת שדה תאריך עם ערך ברירת מחדל של היום
שדה מספר סידורי רץ
שדות בנקים וסניפים מסונכרנים מול בנק ישראל
שדות עיר ורחובות מסונכרנים מול מאגר המידע של רשות האוכלוסין
הזנת ערכי ברירת מחדל קבועים בשדות הטופס
שדה של תמונה לשילוב בגוף הטופס

שליחה, שמירה וצפייה בטפסים

שליחת טופס למילוי וחתימה
שמירת כל הטפסים המלאים והחתומים
צפייה בכל הטפסים שמולאו ונחתמו
ייצוא נתוני הטפסים לקובץ אקסל
שליחת מספר טפסים ביחד למילוי וחתימה
שינוי המייל שמקבל את כל הטפסים המלאים והחתומים
ביטול שליחת העתק לממלא הטופס

הודעות והפניות

הוספת הערה מעל הטופס
שינוי נוסח המייל שמקבל ממלא הטופס
עריכת דף תודה בסיום מילוי הטופס
העברה לכתובת URL שונה בסיום מילוי הטופס - Redirect
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות