מחירים ורכישה

המחיר נקבע על פי מספר תבניות (סוגי) הטפסים
ללא מגבלה על מספר שליחות הטפסים והחתימות.

המנוי כולל תמיכה טכנית וניתן להפסיקו בכל שלב.

 

טפסים פשוטים

Basic
  • טפסים עם שלב אחד של מילוי וחתימה
מאפיינים נוספים
מספר תבניות טפסים
עלות
חודשית
1
50 ש"ח
עד 3
120 ש"ח
עד 5
150 ש"ח
עד 10
250 ש"ח
עד 20
400 ש"ח
עד 50
750 ש"ח
ללא הגבלה
1000 ש"ח

טפסים עם סבבי חתימות

Flow
  • טפסים עם עד 15 שלבי מילוי וחתימה
  • בקרה ומעקב על תהליך החתימה והאישורים
  • אפשרות לסירוב חתימה, נימוק והשבת הטופס לגורם הרלוונטי
מאפיינים נוספים
מספר תבניות טפסים
עלות
חודשית
1
100 ש"ח
עד 3
200 ש"ח
עד 5
250 ש"ח
עד 10
400 ש"ח
עד 20
750 ש"ח
עד 50
1000 ש"ח
ללא הגבלה
1500 ש"ח

טפסי 101 וקליטת עובדים

Enterprise
  • טופס 101 של רשות המיסים
  • טפסי קליטת עובדים
  • שליחת קיטים של טפסים בקישור אחד
מאפיינים נוספים
מספר תבניות טפסים
עלות
חודשית
1
150 ש"ח
עד 3
200 ש"ח
עד 5
250 ש"ח
עד 10
400 ש"ח
עד 20
750 ש"ח
עד 50
1000 ש"ח
ללא הגבלה
1500 ש"ח
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות