מחירים

עלות השימוש במערכת הינה חודשית, לפי מספר התבניות/סוגי הטפסים.

אין מגבלה על מספר הטפסים המלאים והחתומים.

 

מספר תבניות טפסים

עלות חודשית

רכישה
1

50 ש"ח

רכישה
3

120 ש"ח

רכישה
5

150 ש"ח

רכישה
10

250 ש"ח

רכישה
20

400 ש"ח

רכישה
ללא מגבלה 1000 ש"ח

רכישה

 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות