מחירים

עלות המנוי החודשי נקבעת על פי מספר תבניות הטפסים. ללא מגבלה על מספר החתימות.

המנוי כולל תמיכה טכנית וניתן להפסיקו בכל שלב.

 

מספר
תבניות טפסים

עלות

חודשית

רכישה
1

50 ש"ח

רכישה
3

120 ש"ח

רכישה
5

150 ש"ח

רכישה
10

250 ש"ח

רכישה
20

400 ש"ח

רכישה
50 750 ש"ח

רכישה

ללא מגבלה 1000 ש"ח רכישה

 

 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות