בניית תבנית טופס עם סבב חתימות משתנה

לדוגמה טופס דיגיטלי של בקשה לחופשה, ששלב ראשון העובד ממלא את הפרטים ומגדיר מי המנהל המאשר, ובשלב השני המנהל שנבחר בשלב הראשון מקבל מייל וחותם.
או טופס דיגיטלי של בקשת רכש כששלב ראשון העובד ממלא את פרטי הבקשה ומגדיר את הצוות או המחלקה המאשרת,
ובשלב הבא המייל נשלח לכל מנהלי המחלקה המאשרת, כשרק חתימה של אחד מהם מספיקה עבור האישור.
לאזור התוכן הראשי פרופיל חברה צרו קשר
פתיחת סרגל נגישות