עדכון הטקסט המגיע במייל עם הבקשה למילוי וחתימה על טופס

בסרטון הזה נראה איך מעדכנים את הטקסט המגיע במייל עם הבקשה למילוי וחתימה על טופס.
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות