יצירת טופס באנגלית

בסרטון הזה נראה איך יוצרים טופס באנגלית במערכות iForms.
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות