ייצוא נתוני הטפסים לקובץ אקסל

בסרטון הזה נראה איך מייצאים את נתוני הטפסים לקובץ אקסל במערכות iForms.
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות