הצגת שדות שהוזנו בטופס בנושא המייל ובהיסטוריית הטפסים

בסרטון הזה נראה כיצד ניתן להציג ערכים שהוזנו בשדות הטופס בנושא המייל שנשלח עם הטופס המלא והחתום ובהיסטוריית הטפסים במערכות iForms.
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות