שכפול טופס

בסרטון הזה נראה איך משכפלים טופס במערכות iForms.
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות