iForms Enterprise - היסטוריית הטפסים

בהיסטוריית הטפסים ניתן לעקוב אחר כל הטפסים שנשלחו למילוי וחתימה לכל העובדים/הלקוחות.

 

לכל טופס שנשלח הסטטוסים הבאים:

 

 

 

סינון ותצוגת עמודות

אפשרות לבצע סינונים בטבלת המעקב, כולל אפשדרות לצפות ביותר מסננים ובבחירה של עמודות נוספות לתצוגה:

 

 

 

 

אייקונים בעמודת פעולות

 -  שליחת תזכורת למקבל הטופס שעדיין לא מילא וחתם

 - צפייה בטופס המלא והחתום

 - הורדת הטופס המלא והחתום בפורמט PDF

 - שליחת הטופס המלא והחתום במייל 

 - ביטול טופס

- מחיקת הטופס

 

 

חזרה לרשימת המאמרים
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות