iForms סבבי חתימות ואישורים

פתרון iForms סבבי חתימות ואישורים מאפשר להפוך כל מסמך לטופס עם תהליך של אישורים.

 

בכל טופס אפשר כמה חותמים שונים, אחד אחרי השני או במקביל.

ניתן להגדיר לכל טופס כמה סבבי אישורים וחתימות הוא עובר.

לכל מאשר/חותם יכולים להיות שדות שרק הוא יכול למלא.

ממשק מעקב לצפייה בסטטוס של התהליך, מי חתם ולמי הטופס ממתין לחתימה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות