iForms חוזים והסכמים

פתרון חוזים והסכמים של iForms מאפשר לשלוח הסכמים וחוזים ללקוחות למילוי וחתימה,

ללא צורך בפגישות הגוזלות זמן יקר.

 

הסוכן ממלא את פרטי ההסכם ושולח ללקוח במייל/SMS.

הטופס המלא והחתום נשמר במערכת המאפשרת תזכורות ודו"חות למעקב ובקרה.

מתן הרשאות המאפשר לכל סוכן לראות רק את החוזים וההסכמים שלו.

 

דוגמה להסכם/חוזה מקוון

 

 

 

ממשק ניהול למעקב ובקרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות