שליחת העתק של הטופס המלא והחתום לממלא הטופס

בסרטון הזה נראה איך מגדירים את האפשרות שממלא הטופס יקבל אוטומטית העתק של הטופס שהוא מילא במערכות iForms.
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות