צפייה בכל הטפסים המלאים והחתומים בהיסטוריית הטפסים

בסרטון הזה נראה איך ניתן לצפות בכל הטפסים שמולאו במערכות iForms.
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות